Tuny nebezpečného
elektroodpadu mohou ohrozit
malé obce v celé
České republice

Stát výrobcům nenařizuje, kolik
nebezpečného elektroodpadu

musí sesbírat

Přitom Evropská unie nařizuje, aby se nebezpečný elektroodpad sbíral odděleně a pokud možno co nejvíce.

Podpořte iniciativu
na podporu sběru

nebezpečného elektroodpadu

Pomozte své obci zmírnit riziko hromadění nebezpečného elektroodpadu.

Jak ho poznám?

Dělení elektroodpadu

Podpoř naši iniciativu

Připojte se k naší iniciativě. Pomůžete tak k nastavení férových podmínek v celé ČR.

Souhlas

Jak to dnes funguje

Elektroodpad se dělí do šesti skupin, z nichž tři skupiny se využívají zejména jako zdroj surovin, které se dají dobře zpeněžit, zbylé tři skupiny se však kvůli obsahu freonu, olova a rtuti považují za ryze nebezpečné. Výrobci elektrozařízení, které tyto nebezpečné látky obsahují, jsou povinni jich dohromady vysbírat a ekologicky zrecyklovat minimálně 65 %. V praxi jim však dnes nikdo nenařizuje, aby tuto minimální úroveň sběru dodržovali u všech tří kategorií nebezpečných látek odděleně. Nejvíce nebezpečný elektroodpad, u kterého je ekologická recyklace nejnákladnější, tak nemá stanoveny žádné samostatné kvóty, které by určovaly, kolik se jej musí vysbírat. V praxi tak hrozí, že tento nebezpečný elektroodpad bude v našich obcích zůstávat ležet ladem.

Co s tím?

Ministerstvo životního prostředí navrhlo v nových odpadových zákonech čtyři oddělené cíle pro sběr elektroodpadu. U nebezpečného odpadu stanovuje tři samostatné cíle sběru, pro každou skupinu nebezpečného elektroodpadu zvlášť, u ostatního elektroodpadu pak stanovuje cíl jeden. Věříme, že jen jedna kvóta pro sběr elektroodpadu byla obcím ku škodě, naopak čtyři samostatné kvóty by měly zejména malým obcím zásadně pomoci a ve výsledku přispět k tomu, aby v nich nebezpečný elektroodpad nezůstával ležet ladem.

Chcete vaší obci ulevit od

nebezpečného elektroodpadu?

Podpořte nás!