Osobní údaje

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Správcem a zpracovatelem osobních údajů poskytnutých touto cestou pro iniciativu Stop nebezpečnému elektroodpadu je společnost FLEISHMAN – HILLARD, s.r.o., se sídlem: Praha 4, Lomnického 1705/9, PSČ 140 00, IČ: 25670247, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 59785 (dále jen „FH“). Pokud nás budete chtít kontaktovat, můžete tak učinit prostřednictvím zaslání dopisu do adresy našeho sídla nebo zasláním e-mailu na adresu info@nebezpecnyelektroodpad.cz. Subjektem osobních údajů se rozumí fyzická osoba, ke které se osobní údaje vztahují a která jakýmkoliv způsobem a ze své vlastní svobodné vůle podporuje činnosti či aktivity FH směřované k iniciativě Stop nebezpečnému elektroodpadu, zejména formou poskytnutí svého jména, příjmení a e-mailové adresy. Všechny poskytnuté údaje budou zpracovávány v souladu s platnou legislativou České republiky, především pak v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., zákon o ochraně osobních údajů.

ROZSAH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

FH o Vás zpracovává tyto osobní údaje: jméno, příjmení a e-mail.

ÚČEL A DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem následné komunikace mezi FH a subjektem osobních údajů. Předmětem komunikace bude zjištění informací o zpracování elektroodpadu v místě bydliště subjektu osobních údajů. Tyto údaje budou zpracovávány až do odvolání souhlasu s jejich zpracováním, maximálně však po dobu 10 let.

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Tento souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to zasláním písemného oznámení na e-mailovou adresu správce info@nebezpecnyelektroodpad.cz.

EXTERNÍ ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracování osobních údajů provádí FH, osobní údaje však pro FH mohou zpracovávat poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které FH využívá nebo využívat bude.

POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle platné legislativy máte právo: vzít souhlas kdykoliv zpět, požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit a nesprávné osobní údaje blokovat, požadovat po nás omezení jejich zpracování, jejich přenositelnost anebo výmaz, v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se na nás obrátit a vznést námitku proti jejich zpracování nebo se obrátit se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů.